שנה שלמה של אחריות מלאה על פגמים בייצור.


פריט זה תוכנן בקפידה
למטרת שהיית-חוץ.
החומרים מהם עשוי פריט
זה נבדקו ונמצאו עמידים
בכל תנאי מזג וטמפרטורה.

החומרים מהם עשוים
הריפודים והכריות בפריט
זה תוכננו לשהיה ממושכת
תחת השמש, תחת הגשם,
ולניקיון פשוט, חוזר ונשנה.


פריט זה עוצב ותוכנן
במחשבה רבה ובאיכות
גבוהה ומותאם
לסטנדרטים של היופי
והנוי הרווחים באירופה
ובישראל. יוצר באמצעות
חומרי גלם משובחים,
ומותאם לבני אדם ברמה
ארגונומית גבוהה.